Day: 23 December 2021

STEP_UP objavljuje 5 tematskih izvješća o mjerama protiv COVID-19

Konzorcij STEP_UP istražio je i kategorizirao potencijalne mjere za zaustavljanje širenja virusa COVID-19. Rezultati su objavljeni u pet partnerskih izvješća: mjere za rano otkrivanje, prevenciju, zdravstvenu i socijalnu skrb te kreiranje politika. Peto izvješće sastoji se od preporuka vezanih uz komunikaciju. Izvješća su dostupna na web stranici projekta STEP_UP. Svaki partner projekta STEP_UP pokrio je…Continue Reading STEP_UP objavljuje 5 tematskih izvješća o mjerama protiv COVID-19