PARTNERI

PROJEKTNI PARTNERI

Projekt uključuje pet partnerskih organizacija iz pet europskih zemalja.

SHINE 2Europe

Europski projektni koordinator

Portugal

Afedemy

Projektni partner

Nizozemska

Wise Angle

Projektni partner

Španjolska

Croatian Institute of Public Health

Projektni partner

Hrvatska

STEP_UP je sufinanciran iz Erasmus + programa Europske unije – Ključna akcijska suradnja za inovacije i razmjenu dobrih praksi. Podrška Europske komisije ovom projektu i izradi ovog informativnog letka ne predstavlja odobrenje sadržaja koji odražava isključivo stavove autora te Komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njemu.