OTVORENI POZIV za COVID-19 Virtualnu knjižnicu projekta STEP_UP

Međunarodni projekt STEP_UP: “Zaustavimo širenje epidemije učenjem” upravo je pokrenuo virtualnu knjižnicu koja objedinjuje više od 200 mjera, provedenih i dokumentiranih u kontekstu prevencije i suzbijanja pandemije COVID-19.

Želite li da vaš rad bude predstavljen u ovoj virtualnoj knjižnici? Znate li mjere ili dobre prakse koje bi trebale biti uključene?

Otvoren je međunarodni poziv za podnošenje mjera i najboljih praksi koje će biti integrirane u ovo mrežno spremište – pristup obrascu i uputama se nalazi na poveznici: https://stepupgame.eu/library/ 

Projekt STEP_UP je financiran iz programa Erasmus +, koordinira ga portugalska institucija SHINE 2Europe, a provodi se u partnerstvu četiri institucije iz različitih europskih zemalja: AFEdemy (Nizozemska), ISIS (Njemačka), HZJZ (Hrvatska) i Wise Angle (Španjolska), u cilju razvijanja alata za osposobljavanje različitih dionika društva kroz gamifikaciju.

Cilj STEP_UP-a je razvoj edukativne igre, kroz koju će igrači djelovati na sprječavanje širenja pandemije COVID-19. Uz igru i cjelovit set alata za obuku, bit će pripremljen i priručnik o društvenim i političkim intervencijama.